December 21, 2021

Wij geloofden meteen in de kansen van offshore wind

Van Aalst is een familiebedrijf dat wendbaar (‘agile’ heet dat tegenwoordig) inspeelt op veranderende marktomstandigheden. Zo ontwikkelde de onderneming onder meer de Safeway, waarmee technici op grote hoogte veilige passage kunnen maken naar bijvoorbeeld offshore windmolens. CEO Wijnand van Aalst spreekt over de kansen en uitdagingen in de offshore wind en de kracht van de regio Rijnmond.


IN TIJDEN VAN CRISIS IS HET RAAR IN EEN INTERVIEW NIET TE VRAGEN HOE JULLIE OMGAAN MET HET ‘NIEUWE NORMAAL’ IN TIJDEN VAN CORONA

Bij ons moet je dan onderscheid maken tussen de medewerkers in de productie, de functionarissen op kantoor en onze internationale activiteiten. Tot ongeveer 11 mei werkte het kantoorpersoneel thuis, inmiddels komt men steeds vaker naar kantoor. De productie is doorgegaan. Zowel in de productielocatie als op kantoor leven we de RIVM-richtlijnen na. Hoewel we natuurlijk ook internationaal actief zijn, wordt er alleen gereisd als het echt nodig is en kan. Waren er problemen op te lossen? Zeker, zo was een Safeway in een heel vroeg stadium van de corona-uitbraak onderweg van Singapore naar Maleisië; de voorwaarden en regelgeving veranderden dagelijks en uiteindelijk mocht het schip met de Safeway de haven niet in en moest terug. Maar eigenlijk was dit het enige probleem. Uiteindelijk is alles weer op gang gekomen, want het internationale goederentransport is in veel gevallen mogelijk gebleven.


RPPC PUBLICEERDE AL EERDER EEN INTERVIEW MET U [
LINK], MAAR VERTEL NOG EVEN KORT DE HISTORIE VAN HET FAMILIEBEDRIJF

We zijn een familiebedrijf in derde generatie, maar met een ‘knip’. Het bedrijf dat de familie had is door mijn vader verkocht, maar daarna startten we samen deze onderneming. Van origine zijn we sterk georiënteerd op de cementindustrie, zoals de betonmixers (vrachtwagens die cement vervoeren, red.) die je op straat ziet. We breidden de activiteiten in 2003 uit naar cementinstallaties op schepen. Dan moet je met name denken aan de olie- en gasindustrie. Inmiddels hebben we ruim duizend schepen van een dergelijke installatie voorzien. In 2009 kwam de financiële crisis. Die raakte de woningbouw hard, maar de offshore olie- en gasproductie liep door. Toch begonnen we toen na te denken over diversificatie van de onderneming. Ik wilde minder afhankelijk worden van olie en gas.

In 2013 en 2014 onderzochten we de mogelijkheden op het gebied van offshore wind. Het bouwen van windparken op zee had toen nog een heel ‘groen’ en ‘alternatief, zwaar gesubsidieerd’ karakter, maar ik geloofde erin.

Ik wilde onderzoeken wat de mogelijkheden waren om ons te ontwikkelen tot equipment-supplier in dit segment. Zo ontstond het concept voor de Safeway, simpel gezegd, een beweegbare loopbrug, op grotere hoogte.


TOEN KWAM DE DUBBELE DIP, DIE DE OLIEMARKT WÉL RAAKTE

Precies wat we vreesden, gebeurde. In 2014 zagen we de oliecrash. De prijs van een vat olie daalde van bijna 100 naar 30 dollar. Investeringen in olievelden werden gestopt. Natuurlijk krabbelde de prijs weer op naar ongeveer 70 dollar per vat, maar we zien de laatste weken toch weer een daling, tot zelfs onder 30 dollar per vat. Dit betekent dat het simpelweg niet rendabel is die olie te winnen.

Een zekere volatiliteit zat altijd al in het systeem, maar niet zo extreem als nu. En ik denk dat dit zo blijft. De alternatieve energiebron wind werd zo voor ons een reëel alternatief.  En ook dat gebeurt in ons geval offshore, het is energie, maar op een andere manier opgewekt. Daarbij hebben ook windparken beton, of beter gezegd grout, nodig bij de aanleg. We zagen in offshore wind een kans in een groeimarkt, waarin buiten Nederlandse en Noorse bedrijven eigenlijk niemand actief is. We hebben op die manier een voorsprong in de markt.

Als het gaat om de aanleg van parken bestaat al snel de angst dat een Chinese partij investeert en niet een Nederlandse, hoorden we tijdens een bijeenkomst die RPPC eerder dit jaar organiseerde.

Safeway is een uniek product. Vergeet niet dat je op volle zee mensen veilig op hoogte moet laten werken. We voldoen aan veiligheidseisen die te vergelijken zijn met de vliegtuigindustrie. Daar komt een Aziatische partij niet zomaar tussen.


WAT ZIET U IN DE MARKT?

De marktontwikkelingen zijn heel boeiend. Een multinational als Shell meldt zich nu ook, en wil boven Groningen en/of op de Noordzee een windpark bouwen voor de productie van groene waterstof. Dat is echt heel interessant. Daarnaast is de regio Rijnmond heel goed gepositioneerd om een grote rol te spelen in de aanleg en het onderhoud van windparken op de Noordzee.


ZO ONTSTOND EEN OFFSHORE WIND CLUSTER

Ja, en dat is heel interessant en goed. Let op: In veel landen hebben de verschillende spelers op het gebied van het winnen van olie en gas steeds eigen servicepartijen. Hier in Rotterdam niet, daar werken de ondernemingen, die verder vooral concurrent van elkaar zijn, samen. Daardoor heb je bijvoorbeeld minder onderhoudsschepen en scheepspersoneel nodig dan wanneer iedereen dat zelf regelt. Dit leidt tot aanzienlijke besparingen. Dat kan bij offshore wind ook en dat zie je nu groeien. Ik hoop dat dit echt gaat lukken, want het geeft Nederland een voorsprong in de markt.

DE OFFSHORE COMMUNITY ROTTERDAM VERENIGT DE SPELERS IN DIT MARKTSEGMENT

We kunnen niet zonder elkaar, moeten het allemaal met elkaar opbouwen. Mijn advies aan alle leden van de Offshore Community Rotterdam / RPPC zou zijn vooral informatie te delen met elkaar, ook nu we elkaar niet, of minder vaak, fysiek ontmoeten. We weten allemaal dat je bij een event niet alleen voor de toespraken komt, maar ook voor het persoonlijke contact. Bij digitaal communiceren en webinars wordt het minder spontaan. Beide elementen zijn echter belangrijk en moeten behouden blijven. De banden tussen RPPC en Port of Rotterdam zijn nauw. Dat geldt ook voor onze eigen relatie met het havenbedrijf. Zo deden Port of Rotterdam middels het RPF (Rotterdam Port Fund) een investering in de Safeway en zijn thans minderheidaandeelhouder (samen met NIBC bank).

De Safeway loopbruggen hebben een operationele uitvalsbasis in de Waalhaven in Rotterdam (bij ROG Rotterdam Offshore Group) voor efficiënte mobilisatie en demobilisatie op schepen. Verder zijn we actief in gesprek met partijen hoe Rotterdam in de logistiek voor offshore windmolens een grotere rol kan spelen in de toekomst.

back to news

Request a demo

Would you like a real-life demostration of one of our Gangways? Part of our commissioning is performed on our wave simulator platform at out testsite. When installed on the WSP,  we can give a demo of the gangway’s functionality.

book a product demo

Assess your project

To facilitate a fast and efficient proposal scheme, we've created an assessment tool to quickly define your walk-to-work requirements. Fill in the online form and we will swiftly respond and prepare a customised offer for you.

go to assessment